POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti (u daljem tekstu: „Politika privatnosti“) opisuje i prikazuje politike i procedure Hedonist spa doo Beograd-Zemun, sa sedištem u Beogradu-Zemun, u Ulici Josipa Šenera br. 15, registrovani kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem: 21662305 (u daljem tekstu: „ Hedonist spa “, „mi“, „naši“ ili „nas“) u vezi sa obradom ličnih podataka (u daljem tekstu: „Lični Podaci“) obezbeđeni ili stečeni korišćenjem naše veb lokacije koja se nalazi na https:www.hedonistspa.rs i svih povezanih poddomena (zajedno: „Veb sajt“) i svih sadržaja, funkcija, usluga i/ili proizvoda dostupnih na ili preko Veb sajta (zajedno: „Hedonist spa usluge“).

 

Hedonist spa se stara o održavanju bezbednosti, poverljivosti i integriteta ličnih podataka koje čuva ili kontroliše i te podatke štiti u skladu sa važećim zakonima Republike Srbje. Hedonist spa redovno prilagođava svoju Politiku privatnosti promenama u zakonodavstvu, svojim uslugama i/ili bezbednosnim standardima.

 

1.PODACI KOJE PRIKUPLJA HEDONIST SPA

 

Kad god prikupljamo lične podatke od Vas, bićete obavešteni i moći ćete da pristupite sledećim informacijama:

 • koje lične podatke smo prikupili od Vas;
 • osnov zadržavanja Vaših ličnih podataka (npr. zato što ste nam dali saglasnost);
 • šta se radi sa Vašim ličnim podacima;
 • koliko dugo ćemo držati Vaše lične podatke i sa kim se isti mogu podeliti;
 • Vaša prava u vezi sa Vašim ličnim podacima;
 • informacije o tome kako možete pristupiti Vašim ličnim podacima i upravljati njima.

 

U daljem tekstu Vas upoznajemo sa specifičnim vrstama ličnih podataka koje prikupljamo i razlozima zbog kojih to činimo.

 

Čije lične podatke prikupljamo?

Prikupljamo lične podatke o:

 • posetiocima naše veb stranice („Posetioci“);
 • licima koja koriste naše usluge („Klijenti“ i „Korisnici“).

 

Koje lične podatke tražimo da nam dostavite i zašto?

Hedonist spa prikuplja sledeće kategorije ličnih podataka:

 • biografske podatke kao što su ime i prezime, broj telefona;
 • kontakt podatke kao što su adresa i adresa e-pošte;
 • bilo koje druge lične podatke koje odlučite da podelite sa nama (na primer, podaci o komunikaciji i podršci koje delite kada nas kontaktirate).

 

Prilikom kreiranja Vašeg naloga na www.hedonistspa.rs, web lokaciji kojom upravlja Hedonist spa, može Vam biti zatraženo više informacija, ali minimum za zaključivanje i izvršenje ugovora biće označeni kao obavezna polja. Za kreiranje naloga potrebni su sledeći lični podaci: puno ime, e-mail adresa i korisničko ime/lozinka. Korisnik ne sme da šalje ličnu lozinku trećim licima, niti da čuva podatke o lozinki u digitalnom ili štampanom obliku, kako bi sprečio bilo kakvu neovlašćenu upotrebu. Ako dođe do slučaja otkrivanja kodova trećem licu, korisnik je dužan da odmah obavesti Hedonist spa. U slučaju takvog otkrivanja podataka, Hedonist spa je oslobođen odgovornosti ako nije prethodno obavešten o ilegalnoj upotrebi takvih podataka.

 

Vašim pristupanjem našoj veb stranici, bilo putem računara, mobilnog telefona ili bilo kog drugog uređaja, mi automatski prikupljamo određene informacije o Vašem korišćenju naše veb stranice koje mogu uključivati, između ostalog: geografsku lokaciju i ID-ove uređaja; korišćeni propusni opseg; performanse sistema i veze; tip i verzija pretraživača; Operativni sistem; izvor preporuke; dužinu posete; prikaze stranica; IP adresa ili drugi jedinstveni identifikator vašeg uređaja. Imajte u vidu da navedene informacije ne mogu same po sebi da Vas identifikuju lično, ali da postoji mofućnost da se kombinovanjem sa drugim podacima lično identifikuje pojedinačna osoba.

 

Kako možemo da koristimo Vaše lične podatke?

Hedonist spa može koristiti prikupljene lične podatke u sledeće svrhe:

 • radi pružanja, održavanja, administriranja, podrške, zaštite i poboljšanja svojih usluga;
 • radi obezbeđivanja korisničke podrške;
 • radi omogućavanja našim partnerima da pružaju svoje usluge;
 • radi upravljanja i administracije Vašeg naloga;
 • radi obrade i obrade Vaših upita i/ili zahteva;
 • radi obrade Vaših uplata;
 • radi odgovora na Vaše zahteve za ostvarivanje prava na privatnost prema važećim zakonima o zaštiti podataka;
 • radi obezbeđenja poštovanja Uslova korišćenja naših usluga;
 • radi istraživanja bilo koje nezakonite aktivnosti ili nepravilnost u vezi sa našim uslugama i korišćenjem istih;
 • radi izvršavanja zakonskih obaveza Hedonist spa;
 • radi utvrđivanja usklađenosti sa zakonima o zaštiti podataka tokom revizije ili inspekcije koju sprovodi odgovarajući organ za zaštitu podataka.

 

Sa kim delimo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke možemo deliti sa određenim dobavljačima usluga (treća lica) isključivo u svrhu olakšavanja pružanja njihovih usluga koje ste zatražili od nas.

Pristup Vašim ličnim podacima može biti podeljen samo u izuzetnim situacijama, a slučajevi kada to možemo i/ili smo u obavezi da učinimo su, na primer:

 • ako to zahteva zakon, da zaštiti život pojedinca;
 • radi poštovanja bilo kojeg važećeg propisa i/ili vladinog zahteva i/ili zahteva nadležnih državnih organa;
 • u slučaju prodaje ili prenosa svih ili jednog dela naših poslovnih interesa i/ili imovine i/ili u vezi sa našim korporativnim spajanjem, konsolidacijom, restrukturiranjem ili drugom promenom kompanije.

 

 1. UPOTREBA KOLAČIĆA

 

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja uključuje jedinstveni identifikator koji veb server šalje pretraživaču na Vašem računaru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju sa omogućenim internetom kada posetite veb lokaciju. Kolačići i slične tehnologije se naširoko koriste da bi veb stranice funkcionisale efikasno i da bi prikupile informacije o Vašim preferencijama na mreži.

 

Veb stranica www.hedonistspa.rs može da sadrži elektronske slike poznate kao veb svetionici (poznati i kao jasni gifovi, oznake ili pikseli) koji nam omogućavaju da prebrojimo korisnike koji su posetili našu stranicu. Veb svetionici prikupljaju samo ograničene informacije, npr. broj kolačića, vreme i datum prikaza stranice i opis stranice na kojoj se nalazi veb svetionik. Takođe možemo da nosimo veb svetionike koje su postavili oglašivači trećih strana. Ovi svetionici ne nose nikakve informacije koje bi mogle da Vas direktno identifikuju.

 

Na našoj veb stranici www.hedonistspa.rs koristimo sledeće vrste kolačića:

 • Striktno neophodne kolačiće koji su neophodni da bismo Vam pružili usluge dostupne preko naše veb stranice;
 • Kolačiće za performanse i funkcionalnost koji se koriste za poboljšanje performansi i funkcionalnosti naše veb stranice i bez kojih određene funkcije mogu postati nedostupne, ali nisu od suštinskog značaja za njihovu upotrebu;
 • Kolačiće za analitiku i prilagođavanje koji prikupljaju informacije koje se koriste ili u zbirnom obliku kako bi nam pomogli da razumemo kako se naše veb stranice koriste ili koliko su efikasne naše marketinške kampanje ili da nam pomognu da prilagodimo našu veb stranicu za Vas.

 

 1. KAKO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

 

Sve Vaše lične koje smo prikupili čuvamo i činimo bezbednim:

 • sprovođenjem i održavanjem komercijalno razumnih mera za zaštitu od neovlašćenog pristupa i nezakonitog presretanja ili obrade ličnih podataka koje obrađujemo;
 • praćenjem internih politika najbolje prakse i obuke za osoblje.

 

 1. PROMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Ova Politika privatnosti može povremeno biti promenjena. Svaki put kada to uradimo, obavestićemo Vas dodavanjem obaveštenja na našu veb stranicu i ažuriraćemo odeljak „Poslednje ažurirano“ na početku ovog dokumenta.

 

 1. KONTROLOR I OBRAĐIVAČ

 

U odnosu na naše klijente i/ili korisnike naših usluga, mi delujemo kao kontrolor i kao obrađivač njihovih ličnih podataka.

 

Hedonist spa će se pridržavati sledećih opštih principa u pogledu obrade ličnih podataka svojih klijenata i/ili korisnika usluga Hedonist spa:

 • da ne prikuplja više ličnih podataka nego što je potrebno u svrhu pružanja usluga Hedonist spa;
 • da ne koristi lične podatke u bilo koje druge svrhe osim onih navedenih u ovoj Politici privatnosti;
 • da osigura da su se svi zaposleni ovlašćeni od strane Hedonist spa za obradu ličnih podataka obavezali na poverljivost ili da su pod odgovarajućom zakonskom obavezom poverljivosti;
 • da svesno ne traži, pristupa, prikuplja i/ili obrađuje bilo koje osetljive kategorije ličnih podataka.

 

 1. PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

 

Kada Hedonist spa deluje kao kontrolor, pravna osnova Hedonist spa za obradu ličnih podataka zavisiće od svrhe obrade. Hedonist spa će prikupljati i obrađivati lične podatke na osnovu sledećih pravnih osnova:

 • kada je obrada neophodna za odgovor na zahteve i/ili pitanja klijenata i/ili korisnika, kao i za izvršenje ugovora i/ili sporazuma zaključenih sa klijentom i/ili korisnikom;
 • kada obradu vršimo na osnovu Vaše saglasnosti;
 • kada je obrada neophodna za poštovanje zakonske obaveze kojoj Hedonist spa podleže;
 • kada je obrada neophodna u svrhe naših legitimnih interesa kao što su marketing, rešavanje problema i ispravljanje grešaka na našoj veb stranici ili poboljšanje naših usluga.

 

Podaci prikupljeni na našoj web stranici mogu biti korišćeni da Vas kontaktiramo putem e-pošte u promotivne svrhe, da vas informišemo o ponudama koje mogu biti od interesa za Vas, pod uslovom da ste za to dali svoju saglasnost u skladu sa zakonom.

 

Ako postoji drugi pravni osnov za Hedonist spa da prikuplja i obrađuje lične podatke, Hedonist spa će obezbediti potrebno obaveštenje klijentu i/ili korisniku u vreme ili pre nego što se lični podaci prikupljaju.

 

 1. VEB SAJTOVI TREĆIH LICA

 

Pristup i korišćenje našeg veb sajta www.hedonistspa.rs može uključivati veze ka veb lokacijama kojima upravljaju treća lica, a ne Hedonist spa ili na drugi način usmeravati pažnju korisnika na njih. Takve veze su obezbeđene isključivo radi pogodnosti korisnika i u informativne svrhe. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumeva povezivanje, podršku, odobravanje, saglasnost, ispitivanje ili odobrenje od strane Hedonist spa takve treće strane i veb stranice treće strane (uključujući bez ograničenja bilo koji sadržaj na takvoj veb stranici).

 

 1. VAŠA PRAVA NA PRIVATNOST

 

U slučaju kada obrađujemo Vaše lične podatke, Vi možete imate sledeća prava na privatnost:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i korišćenju Vaših ličnih podataka;
 • pravo pristupa Vašim ličnim podacima i svim dodatnim informacijama;
 • pravo da se isprave sve greške u Vašim ličnim podacima;
 • pravo na brisanje Vaših ličnih podataka („pravo da se zaboravi“);
 • pravo na blokiranje ili suzbijanje obrade Vaših ličnih podataka;
 • pravo na premeštanje, kopiranje ili prenos Vaših ličnih podataka iz jednog IT okruženja u drugo;
 • pravo da povučete svoju saglasnost;
 • pravo na prigovor na našu obradu Vaših ličnih podataka u određenim okolnostima.

 

Imate pravo da od kontrolora dobijete ograničenje obradeVaših ličnih podataka u sledećim slučajevima:

 • kada osporite tačnost ličnih podataka, za period koji omogućava kontroloru da proveri tačnost ličnih podataka;
 • kada se suprotstavite brisanju ličnih podataka i zatražite ograničenje njihove upotrebe;
 • kada Vaši lični podaci više nisu potrebni za obrade, ali su oni potrebni za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zakonskih zahteva;
 • kada se protivite obradi, a još niste potvrdili legitimne razloge.

 

Zadržavamo prikupljene lične podatke tokom trajanja Vašeg odnosa sa nama na osnovu sledećih specifičnih kriterijuma, po potrebi:

 • kada se obrada zahteva kao obaveza prema odredbama važećeg pravnog okvira, Vaši lični podaci će biti čuvani toliko dugo koliko zahtevaju odgovarajuće odredbe;
 • kada se obrada obavlja na osnovu ugovora, Vaši lični podaci će se čuvati duže ukoliko je potrebno za izvršenje ugovora i za uspostavljanje, vršenje i/ili odbranu zakonskih zahteva po ugovoru;
 • za potrebe marketinga, Vaši lični podaci se zadržavaju do povlačenja Vaše saglasnosti koju možete dati u bilo kom trenutku i koje ne utiče na zakonitost obrade zasnovane na saglasnosti u periodu pre njenog oduzimanja.

Ukoliko želite da povučete Vašu saglasnost, molimo Vas da se obratite na kontakt adresu: e-mail: hedonist.spa@gmail.com ili da se odjavite tako što ćete kliknuti na odgovarajuću vezu u našim e-mail komunikacijama.

 

Imate pravo da podnesete žalbu organu za zaštitu podataka u državi članici Vašeg uobičajenog boravišta, mesta ili posla ili navodne povrede vaših prava prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka Republike Srbije.

 

Ako želite da stupite u kontakt sa nama u vezi sa bilo čim navedenim u ovoj politici ili o Vašim ličnim podacima, kontaktirajte nas na broj telefona 065 25 25 294